Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod
Akce dokumentů

Speciální zootechnika

"...naučte se s námi to, co Vás zajímá a baví..."                                                                                                                          obr

  Speciální zootechnika na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích umožňuje studentům získat teoretické znalosti a praktické dovednosti nejen v zásadách chovu a rozmnožování hospodářských zvířat, ale i v technice chovu. Bezprostředně ve výuce navazují technologické postupy produkce mléka, masa, vajec a dalších živočišných produktů. Proto jsou stěžejními předměty chov skotu, chov prasat, chov drůbeže a chov hospodářských zvířat. Z předmětů, které rozvíjejí v rámci specializací základní přehled, poskytující rozsáhlejší teoretické poznatky a přibližující praktickou interpretaci, lze jmenovat například etologii, chov drobných zvířat, chov koní se základy jezdectví, chov ovcí a koz a chov zvířat v ekologickém zemědělství.

 
obrobrobrobrobrobrVyužívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.

Tento portál vyhovuje následujícím standardům: